Betingelser og vilkår

Disse vilkårene og betingelsene bidrar til å holde denne nettsiden et trygt sted å handle og angir det fulle omfanget av enhver avtale som er oppnådd mellom deg og HSJohnson i forbindelse med dette nettstedet. Du bør forstå at ved å legge inn en bestilling godtar du følgende vilkår og betingelser:

Kontrakten din for kjøp gjort via denne nettsiden er med HSJohnson

Du godtar at e-post kan brukes som langdistansekommunikasjonsmiddel.

Ingen kontrakt for salg av noe produkt vil eksistere mellom deg og HSJohnson med mindre og inntil HSJohnson godtar bestillingen din ved hjelp av en e-post som bekrefter at den har mottatt full betaling for alle varene du har bestilt, og at varene har blitt sendes til den angitte adressen. Denne aksepten vil bli ansett som fullstendig og vil for alle formål anses å ha blitt effektivt kommunisert til deg på det tidspunktet HSJohnson sender e-posten til deg (uansett om du mottar den e-posten eller ikke). Denne bekreftelsen (ikke forespørselen) e-posten utgjør en aksept av HSJohnson av tilbudet ditt om å kjøpe varer fra HSJohnson. Du må sjekke at detaljene i denne bekreftende e-posten er korrekte så snart som mulig, og du bør skrive ut og beholde en kopi av den.
HSJohnson vil ikke videreformidle dine personlige eller kreditt- eller debetkortopplysninger til noen tredjepart.

Du forplikter deg til at alle detaljer du oppgir til HSJohnson med det formål å bestille eller kjøpe varer eller tjenester er korrekte, at kreditt- eller debetkortet du bruker er ditt eget og at det er tilstrekkelige midler til å dekke kostnadene for varene eller tjenestene som er bestilt. .

Hvis det er noen endringer i detaljene du har oppgitt, er det ditt ansvar å informere HSJohnson så snart som mulig.

Du kan også trekke deg fra kontrakten når som helst etter at produktet er sendt og du har mottatt vår e-post som bekrefter bestillingen din, men senest 7 virkedager fra dagen etter at du har mottatt produktet. Se vår returpolicy for ytterligere detaljer.

Byrde

HSJohnson påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil og utelatelser og forbeholder seg retten til å endre informasjon, spesifikasjoner og beskrivelser av listede varer, produkter og tjenester. HSJohnson vil gjøre sitt beste for å rette opp feil og mangler så raskt som praktisk mulig etter å ha blitt varslet om dem.

HSJohnson aksepterer ikke ansvar for indirekte tap, følgetap, tap av data, tap av inntekt eller fortjeneste, tap av skade på eiendom og/eller tap fra krav fra tredjeparter som oppstår ved bruk av HSJohnson-nettstedet eller for noen produkter eller tjenester kjøpt fra HSJohnson.

HSJohnson vil kun være ansvarlig for direkte tap opp til en maksimal sum av prisen på produktet eller tjenesten som er kjøpt i forhold til ethvert krav.

Hvis produktet ditt utvikler en feil mens det er under garanti, vennligst se produsentens garantihefte.

Behandling av bestillinger

Betalinger debiteres før varene sendes av HSJohnson. Alle priser inkluderer salgsavgifter (der det er aktuelt) med mindre annet er oppgitt.

HSJohnson tar sikte på å arrangere forsendelse av alle lagervarer innen 24 timer etter mottak av bestillingen.

Levering/tittel/risiko

Perioden som er oppgitt innen du vil motta bestillingen din er omtrentlig. Varer vil bli sendt til adressen du har oppgitt i bestillingen og oppgitt i ordrebekreftelsen.

Eiendommen til ethvert bestilt produkt vil overføres til deg når HSJohnson har mottatt full betaling for det produktet.

Hvis leveringsadressen din er utenfor Storbritannia, kan det hende du er underlagt importavgifter og avgifter, som pålegges når en forsendelse når landet ditt. Eventuelle tilleggsgebyrer for fortolling må betales av deg. Du bør merke deg at tollpolitikken varierer mye fra land til land; HSJohnson anbefaler hver kunde å kontakte sitt lokale tollkontor for mer informasjon.

Vær oppmerksom på at når du sender produkter internasjonalt, bør du være oppmerksom på at grenseoverskridende forsendelser er gjenstand for åpning og inspeksjon av tollmyndighetene.

Force Majure

HSJohnson vil ikke være ansvarlig for brudd på avtalen, for forsinkelse eller manglende oppfyllelse hvis forsinkelsen eller svikten skyldes Guds handlinger, sivilt bråk, opptøyer, flom, tørke, brann, lovgivning eller andre årsaker utenfor HSJohnsons rimelige kontroll. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Diverse

Det er en forbrytelse å bruke et falskt navn eller et kjent ugyldig kredittkort for å bestille. Enhver som blir tatt for forsettlig å gå inn i en feilaktig eller fiktiv ordre, vil bli straffeforfulgt i det fulle omfang av loven.

HSJohnson kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen, og plassere den nye versjonen på nettstedet. Alle kjøp fra datoen da de endrede vilkårene er plassert på nettsiden vår og utover vil være underlagt disse nye vilkårene.

Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde når HSJohnson godtar bestillingen din via e-post som bekrefter at den har mottatt full betaling for alle varene du har bestilt. De skal erstatte alle andre betingelser, forståelser, forpliktelser, avtaler eller representasjoner (unntatt falske uriktige fremstillinger) knyttet til kjøpet ditt, enten det er muntlig eller skriftlig, og inneholde hele avtalen mellom HSJohnson og deg knyttet til kjøpet. HSJohnson anbefaler at du skriver ut og oppbevarer en kopi av disse vilkårene og betingelsene når bestillingen din har blitt akseptert av HSJohnson.
Du anbefales å lese (og er ansvarlig for å lese) all informasjon på denne nettsiden fullt ut.

Juridiske merknader

Alt materiale på nettstedet, inkludert, uten begrensning, all informasjonstekst, design av og "utseende", layout, fotografier, grafikk, lyd, video, meldinger, interaktiv meldingsdesign og funksjoner, filer, dokumenter, bilder eller annet materiale på nettstedet vårt (samlet kalt "materialet"), enten det er publisert eller privat overført, samt alle avledede verk, eies av HSJohnson og/eller dets tilknyttede selskaper eller andre parter som har lisensiert til eller på annen måte tillatt materialet deres å brukes av HSJohnson, og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover om immaterielle rettigheter. HSJohnson fraskriver seg enhver eierinteresse i varemerker, tjenestemerker, logoer, slagord, domenenavn og varenavn andre enn sine egne.
Materialet på nettstedet kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen måte, inkludert via e-post eller andre elektroniske midler uten skriftlig forhåndssamtykke. Enhver modifikasjon av materialet, bruk av materialet på et hvilket som helst nettsted eller nettverkstilkoblet datamiljø, eller bruk av materialet uten skriftlig tillatelse på forhånd til andre formål enn personlig, ikke-kommersiell bruk er et brudd på opphavsretten, varemerke og annen eiendomsrett. rettigheter til materialet og er uttrykkelig forbudt.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt heri av HSJohnson til deg, er forbeholdt HSJohnson og/eller dets lisensgivere.

Denne policyen er ment å være i samsvar med kravene i lov om ansvarsbegrensning for brudd på opphavsrett på nett og digital millennium copyright Act.

For mer informasjon vennligst kontakt oss på enquiries@hsjohnson.com.